Podmienky

Podmienky

Čo potrebuje dieťa v SDJ Bambi klub?

Základné osobné a hygienické veci:

Pokiaľ je dieťa kŕmené sušeným mliekom, je potrebné priniesť neotvorenú krabicu mlieka , pripravené bude v mliečnej kuchyni.

Všetky veci musia byť označené menom dieťaťa, z dôvodu možnej zámeny vecí.

Čo Vaše dieťa v jasliach nepotrebuje:

Čo poskytujú jasle deťom?