O jasličkách

O jasličkách

Detské jasle Bambi-klub boli založené v septembri v roku 2009 a nachádzajú sa v útulných priestoroch rodinného domu. Exteriér tvorí pekná trávnatá záhrada, šmýkačka, preliezka, hojdačka a pieskovisko.

Súkromné detské jasle Bambi klub sú otvorené od pondelka do piatka v čase od 7:00 hod do 16:30 hod celoročne okrem štátnych a cirkevných sviatkov.

Láskavý a trpezlivý pedagogicko-zdravotnícky personál poskytuje starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3+ rokov. Deti sú prijímané počas celého roka.

Súkromné detské jasle nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a preto podľa zákona č.561/2008 z.z majú zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 Euro mesačne.

Zachovávame rodinnú atmosféru, vštepujeme deťom zásady slušného správania, rodinné hodnoty a lásku k prírode. Okrem kŕmenia, prebaľovania, hrania učíme deti k samostatnosti – hygienickým a stravovacím návykom, podnecujeme prvé krôčiky, samostatné obliekanie... Deti vedieme k socializácii, pomáhame im prekonávať bariéry a jednoduchšie začleňovanie sa do kolektívu. Rozvíjanie motoriky, hudobných a pohybových schopností, podnecovanie fantázie a tvorivosti formou hry a napodobňovania je samozrejmosťou. Učíme deti prvé slová, ale aj správne vyslovovať a artikulovať. S deťmi sa rozprávame po slovensky a po maďarsky.

Postupne zavádzame prvky Montessori pedagogiky. Metóda Montessori podčiarkuje jedinečnosť každého dieťaťa. Je založená na pozorovaní malých detí a zisťovaní ich potrieb priamo od nich. Hlavným mottom tejto metódy je „Pomôž mi, aby som to dokázal sám!“

V jasliach podporujeme zdravý životný štýl. Našou snahou je zvrátiť trend obezity preto si potrpíme na kvalitnú, vyváženú, zdravú a pestrú stravu a pitný režim. Deti majú voľný prístup k nápojom kedykoľvek počas dňa. Zloženie stravy zodpovedá veku detí.

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitý. V dennom rozvrhu je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas pre relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu.

Súčasne však pri aktivitách zohľadňujeme potreby každého dieťaťa, aby všetko potrebné zvládalo v pokoji a bez stresu. Z uvedených skutočností vychádza režim detských jaslí a preto sa program  mení podľa počtu detí, ich veku a podľa plánovaných aktivít.

Kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

Ak sme Vás zaujali, radi Vás privítame na osobné stretnutie v priestoroch súkromných detských jasiel Bambi-klub.

Všetky potrebné dokumenty k nástupu dieťaťa do jasiel obdržíte pri osobnom stretnutí s nami.

Tešíme sa na Vás, s pozdravom Vaš Bambi-klub

Otváracie hodiny a režim dňa
Súkromné detské jasle Bambi Klub

Pondelok: 07:00 - 16:30
Utorok: 07:00 - 16:30
Streda: 07:00 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 16:30
Piatok: 07:00 - 16:30
Soboty, nedele, štátne a cirkevné sviatky: voľno

 

7:00 - 8:30 postupný príchod do SDJ a voľná hra detí
8:15 - 9:15 desiata, hygiena
9:15 - 11:00 výchovné a pohybové aktivity podľa veku, pobyt na čerstvom vzduchu
11:00 - 12:00 osobná hygiena, obed
12:00 - 15:00 ukladanie detí k spánku, spánok, postupné vstávanie, obliekanie detí
15:00 - 15:30 olovrant, osobná hygiena
15:30 - 16:30 hranie sa a zábavky, pobyt na čerstvom vzduchu, postupné odovzdávanie detí rodičom