Detské jasle Bambi-klub

Detské jasle Bambi-klub

Detské jasle Bambi-klub boli založené v septembri v roku 2009 a nachádzajú sa v útulných priestoroch rodinného domu. Exteriér tvorí pekná trávnatá záhrada, šmýkačka, preliezka, hojdačka a pieskovisko.

Súkromné detské jasle Bambi klub sú otvorené od pondelka do piatka v čase od 7:00 hod do 16:30 hod celoročne okrem štátnych a cirkevných sviatkov.

Láskavý a trpezlivý pedagogicko-zdravotnícky personál poskytuje starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3+ rokov. Deti sú prijímané počas celého roka.

Zachovávame rodinnú atmosféru, vštepujeme deťom zásady slušného správania, rodinné hodnoty a lásku k prírode. Okrem kŕmenia, prebaľovania, hrania učíme deti k samostatnosti – hygienickým a stravovacím návykom, podnecujeme prvé krôčiky, samostatné obliekanie...

Deti vedieme k socializácii, pomáhame im prekonávať bariéry a jednoduchšie začleňovanie sa do kolektívu. Rozvíjanie motoriky, hudobných a pohybových schopností, podnecovanie fantázie a tvorivosti formou hry a napodobňovania je samozrejmosťou. Učíme deti prvé slová, ale aj správne vyslovovať a artikulovať. S deťmi sa rozprávame po slovensky a po maďarsky.